Badania kosmetyków

     Obecnie producenci kosmetyków zobowiązani są potwierdzać badaniami deklaracje jakie umieszczają na opakowaniu kosmetyku. Wiarygodność przeprowadzanych badań zależy nie tylko od wybranej metody a przede wszystkim od odpowiedniej interpretacji wyników uwzględniającej sposób wykonania badania oraz niedoskonałości metody.

     Badania te przeprowadzane są na ochotnikach, którzy oceniają parametry gotowego kosmetyku (ocena jakościowa) lub subiektywne odczucia po zastosowaniu (ocena hedonistyczna). Producenci kosmetyków bardzo często sięgają po tego rodzaju badania np. przy określaniu „działania” kosmetyku. Deklaracje „widoczna poprawa elastyczności i wygładzenia skóry” lub „widoczna redukcja zmarszczek” to typowe wyniki badań subiektywnych odczuć probantów. Ilość probantów (ochotników) biorących udział w takich testach często są podawane na opakowaniu kosmetyku.
     Innym rodzajem badań są badania przy użyciu aparatury również przeprowadzane na probantach. Badania te opierają się na pomiarze konkretnych parametrów fizyko-chemicznych skóry przed i po zastosowaniu danego kosmetyku. Najczęściej wykonywanymi badaniami są pomiary:
  • Nawilżenia warstwy rogowej naskórka. Wykorzystujące zjawisko półprzewodnictwa elektrycznego i pojemności elektrycznej. Do skóry przykłada się sondę pomiarową, im większe wskazanie (większe przewodnictwo) tym skóra jest bardziej nawilżona.
  • Przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) – ocena stanu bariery naskórkowej. Badanie polega na pomiarze ilości wody parującej ze skóry. Im więcej wody paruje ze skóry (wyższe wskazania) tym skóra jest w gorszym stanie.
  • Natłuszczenia ‒ pomiar polega na określeniu ilości sebum zaabsorbowanego na taśmie przyciśniętej do skóry.
  • Gładkości powierzchni skóry, pozwala ocenić ilość i głębokość zmarszczek. Pomiary wykonywane są różnymi sposobami m.in. przy wykorzystaniu silikonowego odcisku powierzchni naskórka lub komputerowej obróbki zdjęć skóry.
  • Elastyczności i rozciągliwości skóry, pozwala ocenić stan skóry, jej nawilżenie (skóra sucha jest mniej elastyczna) oraz jakość obecnych w skórze kolagenu i elastyny.
  • Zabarwienia skóry, może być wykonany za pomocą kolorymetru (ocena przebarwień, zmian naczyniowych oraz podrażnienia) lub Lampy Wooda emitującej światło UV-A, przydatne do określania głębokości przebarwień posłonecznych (przebarwienia zlokalizowane głębiej widoczne są jako jasne obszary).
Tego typu badania nazywane są badaniami in vivo (na żywy organizmie). Niektóre firmy kosmetyczne przeprowadzają także badania poszczególnych składników kosmetyków na komórkach skóry oraz modelach skóry lub naskórka (badania in vitro). Najlepiej jeśli badania wykonywane są obiema metodami gdyż obydwie nie dają wyników w pełni określających działanie poszczególnych składników w naturalnych warunkach. Więcej o badaniach surowców kosmetycznych możesz przeczytać w czytaj dalej.

Przeczytaj także