Barwienie włosów

     Kosmetyki do barwienia włosów to specyficzna grupa produktów, podlegająca szczególnym restrykcjom. Zarówno barwniki (surowce rozpuszczalne w wodzie lub innym rozpuszczalniku), pigmenty (nie rozpuszczalne) jak i środki do spulchniania włosów dozwolone do stosowania w kosmetykach wymieniane są w aneksach III i IV do Dyrektywy Unijnej dotyczącej kosmetyków. Związki te mogą być stosowane tylko w określonym stężeniu ze względu na działania niepożądane jakie mogą wywoływać. Na rynku możemy spotkać różne rodzaje kosmetyków przeznaczonych do farbowania włosów. Najczęściej spotykanymi są szampony (barwienie półtrwałe) oraz farby (barwienie trwałe) które mogą występować w różnych formach: kremy, pianki, żele itp. Poniżej, krótki opis typów barwienia włosów oraz przykładowa receptura pianki do farbowania włosów.

Barwienie nietrwałe

     Barwienie nietrwałe (bezpośrednie) przeprowadza się przy pomocy preparatów zawierających gotowe barwniki. Są one najczęściej rozpuszczalne w wodzie. Cząsteczki barwnika osiadają na powierzchni włosów wiążąc się z nimi wiązaniami jonowymi. Dzięki powinowactwu do keratyny barwniki nie spłukują się czystą wodą.
Efekt:
 • Nie mają własności rozjaśniających ‒ uzyskiwany odcień, zgodnie z zasadą sumowania barw jest zawsze nieco ciemniejszy
 • Trudno jest uzyskać intensywną zmianę koloru
 • Włosy zniszczone, zwłaszcza silnie rozjaśniane lub po trwałej ondulacji efekty działania są znacznie silniejsze ‒ uzyskuje się bardzo intensywne i trudno zmywalne zabarwienie (barwnik wnika w osłonkę włosa i tam zostaje związany)
Zmywanie:
 • Pod wpływem szamponów stopniowo zmywają się.
 • Składniki odżywek do włosów wiążą się z keratyną włosów wypierając barwniki z osłonki włosa
Trwałość koloru:
Z włosów zdrowych preparaty barwiące bezpośrednio są zwykle usuwane po 4‒8 maciach szamponem
Wpływ na stan włosów:
Środki barwiące o działaniu bezpośrednim nie uszkadzają włosów. Przy ich stosowaniu niepotrzebne jest „otwieranie” włosa, ponieważ cząsteczki barwnika osiadają na jego powierzchni.

Barwienie_włosów1

Barwienie_włosów2

Barwienie oksydacyjne

     Preparaty oksydacyjne działają zupełnie inaczej niż omawiane wcześniej preparaty bezpośrednie. Barwienie odbywa się w dwóch etapach:
 1. Otwarcie osłonki włosa
 2. Wnikanie prekursorów barwników ‒ małych cząsteczek zdolnych przeniknąć do osłonki włosa, a następnie reakcja tworzenia barwnika w osłonce włosa.
     Powstające pod wpływem reakcji barwniki są za duże aby wniknąć pod osłonkę, dlatego tak ważne jest nałożenie mieszanki bezpośrednio po zmieszaniu utleniacza z kremem koloryzującym (większość substancji barwnej powstaje w ciągu pierwszych 10‒15 minut). Część tworząca się poza włosem nie bierze udziału w procesie barwienia i zostaje spłukana. Barwnik, który powstał w głębi włosów pozostaje tam i jest odpowiedzialny za uzyskany efekt kolorystyczny. Właściwy czas działania preparatów oksydacyjnych jest zawsze podany na opakowaniu lub w ulotce informacyjnej.
Efekt:
 • W niewielkim stopniu zależą od stanu włosów
 • Uzyskanie odcieni jaśniejszych od wyjściowego koloru jest możliwe, zależy to od rodzaju preparatu
 • Mogą barwić nawet włosy całkowicie siwe, zakres działania, zależy od rodzaju preparatu
 • Zależą od głębokości na jaką wnikają składniki mieszanki
 • Głęboko barwiące ‒ trwałe ‒ obecność środków otwierających włos: substancje alkaliczne, m.in. amoniak
 • Płytko barwiące ‒ półtrwałe ‒ prekursory barwnika i utleniacz wnikają pod osłonkę włosa, nie penetrują jednak głęboko. Barwnik powstaje tylko w warstwie zewnętrznej, leżącej tuż pod osłonką (brak substancji alkalicznych)
Trwałość:
 • Kolor zmywa się po kilku tygodniach lub jest trwały
Wpływ na stan włosów:
 • Im silniej barwi dany preparat, tym bardziej jest alkaliczny i silniej obciąża włosy (kolory bardzo ciemne oraz silne rozjaśniające)

Barwienie_włosów3

Przykładowa receptura pianki do farbowania włosów1

Barwienie_włosów4

Henna

     Henna jest jednym z najstarszych naturalnych środków do barwienia włosów. Preparaty barwiące produkuje się ze sproszkowanych liści krzewu henny (Lawsonia inermis), w zależności od wieku rośliny można uzyskać różne zabarwienia włosów, zawsze jednak dominuje w nich odcień czerwony powstający w wyniku reakcji zawartego w hennie lawsonu z keratyną włosów.
Efekt:
 • Uzyskiwany odcień jest sumą barwy włosa i barwników henny
 • Trudno jest uzyskać intensywną zmianę koloru
 • Przeważnie hennę używa się do przyciemnienia włosów
Trwałość:
 • Zależna zarówno od zawartości lawsonu w hennie jak i kondycji włosów. Jeśli włosy są silnie zniszczone to barwniki mogą osadzić się pod osłonką włosa przez co trudniej będą się zmywać.
Wpływ na stan włosów:
 • Oprócz działania barwiącego henna posiada także własności kondycjonujące, związane przede wszystkim z zawartością garbników, wiążących się ze strukturami osłonki włosa. Henna uzyskiwana ze starszych krzewów lawsonii posiada jedynie własności kondycjonujące, nie barwi włosów.

 

1BL. Jo, HJ Moon, Foam hair dying agent composition, US Pat. 0026332, 2014.
2K. Schrader, A.Domsch, Cosmethology ‒ Theory and Practice vol. II, H. Kessler, Bobingen 2005.

Przeczytaj także