Emulsje

     Kremy czy balsamy to emulsje składające się z dwóch niemieszających się faz: fazy wodnej i olejowej. W celu ich połączenia (obniżenie napięcia międzyfazowego) stosuje się tzw. Emulgatory. Substancje te zawierają w swojej budowie część hydrofilową „wodną” – głowa i hydrofobową „tłuszczową” – ogon. Dzięki takiej budowie substancje te ulokowują się na granicy faz woda-olej umożliwiając powstanie jednolitego układu.

     W zależności od użytego emulgatora wyróżnić możemy emulsje proste typu W/O (woda w oleju, gdzie fazą ciągłą jest olej a fazą rozproszoną woda) lub typu O/W (woda – f. ciągła, olej – f. rozproszona). W celu poprawy stabilności emulsji (zapobieganie zlewaniu się kropel fazy rozproszonej) stosuje się różne metody np. dodatek innego emulgatora, zwiększenie gęstości fazy ciągłej (zagęszczanie), stabilizacja ładunkiem (odpychanie się cząsteczek naładowanych tak samo – jak w magnesie).
     Podczas tworzenia emulsji składniki rozpuszczalne w wodzie dodaje się do fazy wodnej a składniki rozpuszczalne w tłuszczach dodaje się do fazy olejowej. Następnie obie fazy podgrzewa się do temp. 60‒80°C, łączy i energicznie miesza do ostygnięcia. W procesie powstawania emulsji jednym z najważniejszych etapów jest mieszanie. Składniki aktywne lub lotne w podwyższonej temperaturze dodawane są do receptury na samym końcu.

Przeczytaj także