Konserwanty

     Kosmetyki o wysokiej zawartości wody takie jak: kremy, mleczka, szampony, odżywki, a także ciekłe mydła są narażone na zakażenie przez drobnoustroje, które mogą zmieniać skład produktu lub stanowić ryzyko dla zdrowia konsumenta.

     Producenci kosmetyków są zobowiązani przez ustawodawstwo do prowadzenia tzw. testów konserwacji potwierdzających bezpieczeństwo kosmetyku pod względem mikrobiologicznym. Rozporządzenia Europejskiej limitują ilość konserwantów, które mogą być użyte w kosmetykach do surowców znajdujących się w aneksie V dyrektywy unijnej dotyczącej kosmetyków. Na liście tej znajduje się 58 składników dopuszczonych konserwantów do stosowania w określonej ilości w kosmetyku. Substancje posiadają opinię panelu ekspertów (Scientific Committee on Consumer Safety ‒ SCCS), która na podstawie badań (doniesień literaturowych) ocenia bezpieczeństwo stosowania danego składnika. Każda z opinii odnosi się do literatury wskazując poprawność lub luki w badaniach. Panel biorąc pod uwagę najnowsze badania (patrzmy na datę wydania opinii) wydaję decyzję o stosowaniu danego surowca kosmetycznego. A więc w kosmetykach są stosowane bezpieczne dla zdrowia ilości składników. Badania takie wymagają czasu i zaangażowania środków finansowych, a następnie ponownego zebrania wyników i uzupełnienia opinii. Nowe opinie oczywiście pojawiają się na stronach SCCS, lecz zanim wszystkie opinie zostaną uaktualnione potrwa to trochę. Czasem do mediów trafiają informację o niebezpieczeństwie stosowania składników. Wielokrotnie są one podawane na podstawie pojedynczych badań, w których brak jest kompleksowego spojrzenia na sprawę.
     Dodatkowo każdy z nas ma inne skłonności do alergii, stan skóry, czy poziom hormonów, który również warunkuje kondycję skóry. Wszystkie te parametry wpływają na możliwość uczulania nas przez składniki kosmetyków między innymi konserwantów. Są one jednak niezbędne w kosmetykach gdyż chronią nas przed drobnoustrojami powodującymi stany chorobowe. Producenci kosmetyków powinni zatem wprowadzać na rynek kosmetyki zawierające jak najmniejszą, wystarczającą do ochrony przed drobnoustrojami ilość konserwantów, które wedle najnowszych badań mają jak najmniejszy potencjał drażniący.
W dostępnych na rynku kosmetykach najczęściej pojawiają się takie konserwanty jak:

konserwanty1

Przeczytaj także